Yardım başvurusu yapmak için aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak istenen evrakları sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Yardım başvurusu yapmak için aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak istenen evrakları sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

AGEYV Afet Yardımları zor durumda olan afetzedelere ayni ve/veya nakdi olarak gerçekleştirilmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Yardım talep formu
 •  Önlü arkalı nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet)
 •  Güncel Sabıka kaydı belgesi ( e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayanlar için SGK kaydı olmadığına dair belge, tapu ve araç kaydı gösterir belgeler, aileye ait belge ibraz edemeyenler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi ) (e-devlet))
 • İkametgah belgesi (e-devlet)
 • Varsa engelli raporu
 • Hasar tespit raporu
 • İmzalı taahhütname(Lütfen Tıklayınız)

          Nakdi Yardım:
AGEYV Nakdi Yardımı ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi ödemedir.

        Market Kartı Yardımı:
AGEYV Market Kartı Yardımı ihtiyaç sahiplerine market alışverişlerini karşılamak üzere verilen sosyal destek kartıdır.

 
          Ayni Yardım:
AGEYV Ayni Yardımı ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda (kırtasiye, giyecek, yakacak, yardımları vs) yapılan ayni yardımlardır.

Yardım talep formu üzerinden istediğiniz sosyal destek yardımından en çok birini seçerek işaretlemeniz gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Yardım talep formu
 •  Önlü arkalı nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet)
 •  Güncel Sabıka kaydı belgesi ( e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayanlar için SGK kaydı olmadığına dair belge, tapu ve araç kaydı gösterir belgeler, aileye ait belge ibraz edemeyenler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi ) (e-devlet)
 • İkametgah belgesi (e-devlet)
 • Varsa engelli raporu
 • İmzalı taahhütname(Lütfen Tıklayınız)

AGEYV Ramazan Yardımları her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı olarak gerçekleştirilmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Yardım talep formu
 •  Önlü arkalı nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet)
 •  Güncel Sabıka kaydı belgesi ( e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayanlar için SGK kaydı olmadığına dair belge, tapu ve araç kaydı gösterir belgeler, aileye ait belge ibraz edemeyenler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi ) (e-devlet)
 • İkametgah belgesi (e-devlet)
 • Varsa engelli raporu
 • İmzalı taahhütname(Lütfen Tıklayınız)

AGEYV Sağlık Destek Yardımları ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda ayni olarak gerçekleştirilmektedir. Yardım talep formuna ihtiyaç ile ilgili açıklama yapılmalıdır.

Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Yardım talep formu
 •  Önlü arkalı nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet)
 •  Güncel Sabıka kaydı belgesi ( e-devlet)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordroları, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi fotokopisi, emekliler için aylık maaş gösteren belge, geliri olmayanlar için SGK kaydı olmadığına dair belge, tapu ve araç kaydı gösterir belgeler, aileye ait belge ibraz edemeyenler için fakirlik(muhtaçlık) belgesi ) (e-devlet)
 • İkametgah belgesi (e-devlet)
 • Varsa engelli raporu
 • Tekerlekli sandalye, protez vb. desteğe ihtiyaç olduğunu gösteren belge
 • Tıbbi Malzemenin SGK tarafından karşılanmadığına dair yazı
 • Tıbbi malzeme ihtiyacı gösterir Sağlık Kurulu Raporu
 • İmzalı taahhütname(Lütfen Tıklayınız)